Cart

Regulamin promocji Black Friday

§1 postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,Black Friday” zwanej dalej Promocją jest MEBLE PŁACHCIŃSKI Michał Płachciński, ul. Białostocka 46 15-694 Fasty, NIP: 9661880439 zwany dalej Firmą MINKO.
 2. Promocja obowiązuje od 26-11-2021 od godz. 00:01 do 28-11-2021 do godz. 23:59.
 3. Z Promocji korzystać mogą wszyscy z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Firmą MINKO.

 

§2 Przedmiot i warunki Promocji

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 2. W ramach Promocji obowiązywać będą rabaty od -10% do -50%. Informacja o wysokości obowiązującego rabatu na dany produkt, wyświetlać się będzie przy każdym produkcie.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu lub zapytania na stronie minko.co lub przesyłając je na adres mailowy info@minko.co.
 4. Zamówienia na meble modyfikowane przyjmowane są jedynie za pośrednictwem adresu mailowego info@minko.co w okresie trwania Promocji. Aby na zamówienie obowiązywała cena z Promocji, musi ono zostać potwierdzone przez Klienta w ciągu 5 dni liczonych od daty pierwszej odpowiedzi od Firmy MINKO.
 5. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od daty ich złożenia lub potwierdzenia, będą automatycznie anulowane.
 6. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
 7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, zniżka naliczana jest dla każdego z Produktów osobno zgodnie z informacją o wysokości obniżki przypisaną do produktu.
 8. Promocja nie obniża kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 9. W ramach prezentu za złożone zamówienie każda osoba, która dokonała zakupu w terminie trwania Promocji, otrzyma jednorazowy kod rabatowy -10% na kolejne zakupy. Kod ważny będzie od 06-12-2021 do 14-02-2022 r. i przesłany zostanie na adres mailowy Klienta w ciągu 7 dni od daty zakończenia Promocji.

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.minko.co.
 2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią jak również nie ograniczają prawa od odstąpienia umowy sprzedaży. Uprawnienia z tytułu odstąpienia od umowy lub gwarancji towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie faktycznie wpłaconej kwoty za zamówienie.
 5. Terminy realizacji zamówień obowiązujące w czasie trwania Promocji:
 6. Meble ze standardowej oferty: do 50 dni roboczych
 7. Meble modyfikowane: 45-60 dni roboczych
 8. Meble w wykończeniu LUXURY COLORS: 55-75 dni roboczych
 9. Meble z zakładki SZYBKI TERMIN (https://minko.co/kategoria-produktu/szybki-termin/): 14 dni roboczych